0 (212) 509 55 50 info@avcilarkombi.com

Klima Bakim ve Montaj

Önce klimanın bulunacağı yer (iç ve dış ünitenin nerede olacağı) tespit edilir,

*Tespit edilen yer kullanıcıyı rahatsız etmeyecek yer olmalıdır,

*İç ünite yerine asıldıktan sonra iyice sabitlenir,

*Elektrik ara tesisatı + izolasyon bakır boru hattı + drenaj hattı dekoratif bant ile sarılır. Ardından düzgün bir hat oluşturulabilecek şekle getirilerek duvara sabitlenir ve bağlanır.

klima montaj islemi

*Bakır boru hattının geçmekte olduğu yer için dolgu malzemeye gereksinim duyulur ve kullanılır,

*Ara tesisat ünitelere bağlandıktan sonra kaçak olup olmadığı gözden geçirilir. Bu işlem azot ile yapılır,

*Montaj sonrası vakum pompası kullanılır ve vakumlama işlemi yapılır,

*Klimanın ilk çalıştırılması yapılır. Ardından gerilim ölçümleri gerçekleştirilir. Birkaç dakika çalıştırıldıktan sonra voltaj ölçümü yapılır ve uygunluğu kontrol edilir.